Kontakt
Lyssna

Enebacken etapp 2

Kommunalt vatten och avlopp, förstärkt vägnät och nya kommunala gator ska göra det möjligt att utöka området Enebacken i Mölnlycke med fler bostäder och en ny förskola. Preliminärt kommer berörda invånare kunna tycka till om förslagen i detaljplanen andra kvartalet 2020.

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 1:4 m. fl. ENEBACKEN ETAPP II i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detalplanen på kartan.länk till annan webbplats

Detalj­planen handlar om att dra fram kommunalt vatten och avlopp till området, förbättra de vägar som redan finns och anlägga nya kommunala gator och att ta över ansvaret och skötseln av de enskilda gatorna.

Nya bostäder och förskola

Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga olika typer av bostäder, exempelvis villor, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. Det ska också finnas plats för en förskola med sex avdelningar.

Efter arbetet med att ta fram planhandlingar och utredningar under våren kommer planen att ställas ut för samråd. Det är preliminärt planerat till andra kvartalet 2020.

De områden som ingår i detaljplanen är fastigheterna utmed Ene­backevägen, Lilla Enebackevägen, Hårskerödsvägen, Lilla Hårskerödsvägen och Lilla Kullbäckstorpsvägen. Även tomtmarken norr och söder om Mölndalsvägen finns med.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:


Emma Bäcklund
031-724 88 22
emma.backlund@harryda.se

Charlotte Lundberg
031-724 88 45
charlotte.lundberg@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret