Detaljplan för skola i Djupedalsäng

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för en ny skola i Djupedalsäng.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hulebäck 1:34, skola i Djupedalsäng. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera skolverksamhet för drygt 600 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng, cirka 1 kilometer söder om Mölnlycke centrum.

Denna film presenterar samrådsförslaget till en ny skola i Mölnlycke som var utställd under samrådstiden den 16 november t.o.m den 14 december 2020.

Kommunstyrelsen antog 7 november 2019 en avsiktsförklaring som syftar till etablering av Internationella Engelska Skolan inom fastigheten Hulebäck 1:34.

För att en skola ska bli möjlig måste förutsättningarna för en skolbyggnad utredas vidare genom en detaljplan.
Om en detaljplan så småningom får laga kraft kan en ny skola finnas på platsen tidigast 2024.

Här har kommunen samlat frågor och svar som rör Internationella Engelska skolan. Länk till annan webbplats.

Granskning beräknas ske under hösten 2021. Kommunen informerar i Lokalpressen, Göteborgs-Posten och på detaljplanens hemsida (denna sida) inför granskningsskedet. Berörda sakägare informeras per post. Det går att prenumerera på detaljplanens hemsida (se nedan).

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelsePrenumerera

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se
Fastighetsfrågor
Robin Axelsson
Mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
robin.axelsson@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret