Detaljplan för skola i Djupedalsäng

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för en ny skola för drygt 600 elever i Djupedalsäng. Detaljplanen är nu ute för granskning.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hulebäck 1:34, skola i Djupedalsäng. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Se granskningsmötet i efterhand

Det digitala presentation med allmänhetens frågestund den 9 juni går att se i efterhand.
Videolänk till det inspelade mötet:
Digitalt granskningsmöte för en ny skolan i Djupedalsäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera skolverksamhet för drygt 600 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng, cirka 1 kilometer söder om Mölnlycke centrum.

Om en detaljplan så småningom får laga kraft kan en ny skola finnas på platsen tidigast år 2026.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.
Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseVanliga frågor om Internationella Engelska Skolan (IES)

De vanligast förekommande frågorna av politisk karaktär som gäller Internationella Engelska skolans etablering i Mölnlycke.Här har kommunen samlat frågor och svar som rör Internationella Engelska skolan. Länk till annan webbplats.

Bakgrund till skolplanen

Kommunstyrelsen antog i november 2019 en avsiktsförklaring som syftar till etablering av Internationella Engelska Skolan inom fastigheten Hulebäck 1:34.

För att en skola ska bli möjlig måste förutsättningarna för en skolbyggnad utredas vidare genom en detaljplan. Härryda kommuns samhällsbyggnadssektor har fått i uppdrag att utreda platsens lämplighet för en stor grundskola.

Tidigare synpunkter

I november-december 2020 var ett förslag till detaljplan på samråd första gången. I samband med det nu aktuella granskningsförslaget har en så kallad samrådsredogörelse upprättats. Den besvarar de frågor som allmänheten och myndigheter yttrat sig över vid förra samrådet.

Härryda kommun har sammanfattat de vanligast förekommande frågorna med tillhörande svar.
De vanligaste frågorna från samrådet i november-december 2020. Länk till annan webbplats.

Samtliga frågor med tillhörande svar finns i samrådsredogörelsen under rubriken Status och dokument.

Återkoppling per post eller mejl

Berörda sakägare samt de som yttrat sig i samband med samrådet av detaljplanen har fått information per post. Där fysiska adresser inte kunnat identifierats bland de som tidigare yttrat sig har de fått mejlvid det förra samrådet.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Prenumerera

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen

David Eriksson
planarkitekt
031-724 88 61
david.eriksson@harryda.se
Ställ frågor om mark och exploatering
Emma Sundman
mark- och exploateringsingenjör
031-724 89 24
emma.sundman@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret