Kontakt
Lyssna

Detaljplan för Djupedalsäng 1:307

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Djupedalsäng 1:307

Planens formella namn: Detaljplan för Djupedalsäng 1:307

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ge planstöd för befintlig bebyggelse på fastigheten.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

 

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret