Kontakt
Lyssna

Planändring Djupedalsäng 1:18

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram planändring för detaljplanen Djupedalsäng 1:18.

Planens formella namn: Detaljplan för Djupedalsäng 1:18
Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att justera den yta inom fastigheten där byggnad får uppföras.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Just nu är vi i samrådsskedet. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådet pågår under perioden 18 juni -21 augusti 2019. Du använder formuläret här nedanför för att skicka in dina synpunkter.
Under tiden som detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter. Det är viktigt att göra det under något av dessa två skeden om du i ett senare skede vill ha möjlighet att överklaga ett beslut.
När du lämnar en synpunkt behöver du uppge ditt namn och din adress. Vi kommer dock inte att publicera dina personuppgifter i våra planhandlingar.
Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret