Detaljplan för Bråta ängar

I den nordöstra delen av Mölnlycke utmed Boråsvägen tar kommunen fram en ny detaljplan för cirka 550-600 bostäder, förskola och en förlängd cykelväg till Wendelstrand.

Välkommen på öppet hus!

Onsdagen den 25 maj klockan 17-18 bjuder kommunen in till öppet möte om samrådet (drop in) i biblioteket i Mölnlycke, lilla salen. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att informera och besvara eventuella frågor.

Planens formella namn: Detaljplan för Bråta 2:151 m.fl., bostäder i Bråta Ängar i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats..

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra cirka 550-600 bostäder inom området. Exploateringen omfattar även en förskola och eventuellt ett äldreboende. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Mölnlycke i anslutning till Boråsvägen, cirka 1-1,5 kilometer nordost om Mölnlycke centrum.

Området är en viktig ny pusselbit i ett växande Mölnlycke. Exploateringen ska kännetecknas av en varierande arkitektur som samspelar med sin omgivning blandat utbud av bostäder och mötesplatser.

Området är redovisat som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt i översiktsplanen ÖP2012. Området ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och följer inriktningsmålen i ÖP2012.

Inför samrådet har planhandlingar och utredningar tagits fram, exempelvis tekniska utredningar och inventeringar på plats. Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se
Frågor om mark och exploatering
Johanna Kling
031-724 89 07
johanna.kling@harryda.se