Kontakt
Lyssna

Bostadskvarter på Idrottsvägen

Längs Idrottsvägen och Bäckvägen arbetar kommunen med en ny plan som gör det möjligt att bygga cirka 200 bostäder, nya verksamhetslokaler och en förskola.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2018 § 194.

Planens formella namn:
Detaljplan för Hulebäck 1:116 med flera, Idrottsvägen i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Genom den nya detaljplanen vill politikerna fortsätta göra centrala Mölnlycke mer stadsmässigt. Området föreslås få cirka 150-200 lägenheter av blandade upplåtelseformer och lokaler för exempel­vis livsmedelsbutik och restaurang.
Detaljplanen tillåter även byggnation av en förskola med fyra avdelningar i ett av bostads­husen och ett promenadvänligt gångstråk utmed Hulebäcken.

Förslaget är förankrat i den gällande översiktsplanen ÖP2012 och i programmet för norra Mölnlycke centrum som kommunstyrelsen klubbade igenom år 2013.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument. 

Tyck till!

Samrådstiden då du kan lämna synpunkter som kommunen beaktar, är nu stängd men du kan fortsätta skicka in synpunkter i formuläret nedan.
Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten.
Om du har frågor om genomförande av detaljplanen vänder du dig till mark- och exploateringsingenjören. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planprogram

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin
031-724 62 66
plan@harryda.se

Ställ genomförandefrågor till mark- och exploateringsingenjören:

Johan Gustafsson
031-724 62 64markochbostad@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret