Kontakt
Lyssna

Bostäder och verksamheter, Wendelstrand

Vid Bråta stenbrott planerar Härryda Fastighets AB för cirka 850 bostäder i blandade upplåtelseformer och cirka 27 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Området består i dag till stora delar av ett stenbrott. Visionen är att skapa en nytänkande och hållbar stadsdel.


Planens formella namn:
Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är Härryda Fastighets AB, en del av Next Step Group.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar
vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Mer information om projektet hittar du på Next Step Groups webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekt:

Nina Storsveen
010-452 39 94
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret