Lyssna

Bostäder och verksamheter i Wendelstrand

I Bråta stenbrott planerar Härryda Fastighets AB 850 bostäder i blandade upplåtelseformer och kommersiella lokaler på en yta av 27 000 kvadratmeter. Visionen är att skapa en originell och hållbar stadsdel vid Landvettersjöns nordvästra kant.


Planens formella namn:
Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är Härryda Fastighets AB, en del av Next Step Group.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och myndighet. Kommunens planenhet kontrollerar att underlaget fungerar juridiskt genom hela planpårocessen. Den ansvarar också för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige. Planen antog av kommunfullmäktige den 15 juni 2020.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Läs mer om projektet Wendelstrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Next Step Group)

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekt:

Kristina Stenström
010-451 92 47
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret