Lyssna

Abborrtjärnsvägen

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området norr om Abborrtjärnsvägen, Långenäs 1:101 m.fl. söder om Mölnlycke. Planområdet omfattar ett fritidshusområde indelat i två äldre byggnadsplaner från 1950-talet vid Grandalsvägen och Abborrtjärnsvägen. Området vid Höga hallar har ingen gällande plan, men utgör så kallad sammanhållen bebyggelse.

Planens formella namn:Detaljplan för Långenäs 1:101 med flera

Detaljplanen syftar till att möjliggöra helårsboende i området norr om Abborrtjärnsvägen i södra Mölnlycke, vilket idag är planlagt för fritidshus. Planläggningen syftar också till att ge förutsättningar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att minska påverkan på Finnsjöns ytvattentäkt i enlighet med gällande översiktsplan, ÖP2012 och kommunens avloppsförsörjningsplan. Samtidigt skapas förutsättningar för förbättring av vägarnas standard i området.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman
031-724 61 00
marcus.broman@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret