Stadsbyggnadsstudie -
Landvetter centrum

Flygbild över Landvetter centrum med viadukt på riksväg 40.

Flygbild över Landvetter centrum med viadukten Landvettermotet vid riksväg 40. Klicka för större bild.

Landvetter centrum ska ha en attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Det är planen för att säkerställa en långsiktig utveckling av orten. Planeringen startar med en stadsbyggnadsstudie på övergripande nivå.

Förstudie visar riktning

Syftet med stadsbyggnadsstudien är att ta fram en inriktning för Landvetters centrums utveckling. Tre arkitektkontor har skissat på olika idéer för Landvetter centrums utveckling.

Kommunen har därefter gjort ett urval av de förslag som bäst fångar målet om ett levande Landvetter. Förslagen redovisas i Förstudie Landvetter stadsbyggnadsstudie.

Digital dialog

Landvetterbor, verksamma, besökare och fastighetsägare har också fått chansen att tidigt komma med synpunkter på inriktningsförslagen. En digital dialog genomfördes i början av 2022.

Tidigare utredningar är också bra underlag i arbetet, exempelvis dialograpporten med medborgare och näringsliv från 2018.

Fortsatta utredningar

​Parallellt fortsätter kommunen med utredningar och analyser av förslag från Landvetterbor och fastighetsägare och andra. En analys av ekosystemtjänster och en social konsekvensanalys är redan framtagna.