Kontakt
Lyssna

Skällsjöås

Kommunen ska påbörja ett detaljplanearbete för området kring Skällsjöås. Områdets delar har olika förutsättningar och påverkas olika av till exempel flygbuller, korridoren för Götalandsbanan och andra sorters gränsdragningar.

Ett informationsmöte hölls för bostadsfastighetsägare inom det aktuella området den 12 maj 2016. På mötet informerade kommunen om förutsättningarna för området och alternativa upplägg för planarbetet.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att anpassa byggrätterna i området för helårsboende. Inga nya avstyckningar för bostadsfastigheter planeras i området.
Material från informationsmötet, 12 maj 2016PDF


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Erik Olmårs
031-724 70 65
erik.olmars@harryda.se Lämna synpunkter via formuläret