Skällsjöås

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området kring Skällsjöås för att möjliggöra för åretruntboende.

Digital träff

Härryda kommun presenterade detaljplanen på ett digitalt samrådsmöte torsdagen den 3 februari klockan 16.30 –17.30. Mötet spelades in och finns att ta del fram till den 14 februari 2022.
Samrådsmöte om detaljplanen för Skällsjöås, 3 februari 16.30-17.30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Inspelning av digitalt möte i Teams)

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för bostäder inom Björröd 1:13 m.fl. SKÄLLSJÖÅS i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplaneområdet ligger längsmed Eskilsbyvägen vid Skällsjön, cirka 3,5 kilometer sydost om Landvetter centrum. Skällsjöås är ursprungligen ett fritidsstugeområde och består av cirka 70 befintliga bostadsfastigheter med begränsade byggrätter.

Syftet med detaljplanen är att ge de befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet utökade byggrätter för att möjliggöra åretruntboende.

Påverkas av riksintresse för ny järnväg

Planeringen för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås Länk till annan webbplats. kommer troligtvis att påverka detaljplanens slutgiltiga omfattning. Två av Trafikverkets planerade korridoralternativ täcker delar av detaljplanens område. Korridorerna är utpekade som så kallade riksintressen. Mer information om hur byggande och planering i kommunen påverkas av riksintresset finns att läsa här: www.harryda.se/riksintresse Länk till annan webbplats.

På grund av osäkerheten kring järnvägens slutliga sträckning har kommunen valt att gå ut på samråd med två alternativ. Se detaljplanens samrådshandlingar för ytterligare information av alternativen.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Charlotte lundberg
031-724 88 45
charlotte.lundberg@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret