Lyssna

Skällsjöås

Kommunen arbetar med att fram en ny detaljplan för området kring Skällsjöås. Syftet är att förbättra möjligheten för åretruntboende i området genom att ge utökade byggmöjligheter.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Landvetters-Backa 1:5, Landvetter 6:167 m.fl. SKÄLLSJÖÅS i Landvetter, Härryda kommun. Se detalplanen på kartan.länk till annan webbplats

Detaljplaneområdet ligger längsmed Eskilsvägen vid Skällsjön, cirka 3,5 kilometer sydost om Landvetter centrum. Skällsjöås är ursprungligen ett fritidsstugeområde och består av cirka 70 befintliga bostadsfastigheter. En stor del av området är detaljplanelagt för fritidsändamål med en största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad på 70 m², vilket skapar begränsningar för åretruntboende.

Syftet med planarbetet är att pröva om det är möjligt att anpassa byggrätterna i området för helårsboende. Inga nya avstyckningar för fler bostadsfastigheter planeras.

Påverkas av järnvägsplaner

Planeringen för en ny järnväg mellan Göteborg och Boråslänk till annan webbplats kommer troligtvis att påverka detaljplanens slutgiltiga omfattning. Två av Trafikverkets planerade korridoralternativ täcker delar av detaljplanens område. Korridorerna är utpekade som så kallade riksintressen. Mer information om hur byggande och planering i kommunen påverkas av riksintresset finns att läsa här: www.harryda.se/riksintresselänk till annan webbplats

Denna webbsida uppdateras när det är dags för samråd.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Erik Olmårs
031-724 70 65
erik.olmars@harryda.se Lämna synpunkter via formuläret