Program för Landvetter centrum

Ett program för utvecklingen av Landvetter centrum godkändes av kommunstyrelsen 2008. Programmet har sedan dess legat till grund för detaljplaneringen av centrum. Bland annat har detaljplanerna för resecentrum, terasshuset och kulturhuset haft programmet som utgångspunkt.

Kontakt

E-post till planenheten skickas till plan@harryda.se