Lyssna

Stadsbyggnadsstudie
- Landvetter centrum

Flygbild över Landvetter centrum med viadukt på riksväg 40.

Flygbild över Landvetter centrum med viadukten Landvettermotet vid riksväg 40. Klicka för större bild.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Landvetters centrala delar har förvaltningen fått i uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå. Ett särskilt fokus är attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Syftet med studien är att ta fram en inriktning för Landvetters centrumutveckling. Inledningsvis har vi bett tre arkitektkontor att skissa på sina idéer för Landvetter centrums utveckling för få ett brett underlag med oss inför det fortsatta arbetet.

Vi ska nu vi utvärdera förslagen och plocka med oss goda tankar och idéer för att sedan i nästa steg utreda vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra.

Dialoger i höst

Till hösten fortsätter vi samtalet med näringsliv, fastighetsägare och invånare gällande förslag till utveckling, när vi kommit lite längre i arbetet.

Tidigare utredningar som också är bra underlag i arbetet är bland annat dialog med medborgare och näringsliv (Radar, 2018) och marknadsundersökning (2019).

Kontakt

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växeln)
plan@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar