Kontakt
Lyssna

Nytt bostadsområde i Björröd

Centralt beläget i Björröd planerar byggexploatören Birgitta Wallenstam för ett nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor. Efter årsskiftet väntas detaljplanen gå ut på granskning och berörda har chans att tycka till.

Planens formella namn: Detaljplan för bostäder i Björröd 1:5 (länk till karta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är Birgitta Wallenstam.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd
och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.
Efter årsskiftet 2019/2020 väntas detaljplanen gå ut på granskning.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till projektledaren:

Hanna Areslätt
010-452 23 17
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret