Landvetter centrum, kvarter 4-6

Härryda kommun vill utveckla centrum i Landvetter, så att du som bor, arbetar och har verksamhet i Landvetter ska uppleva att Landvetter är en plats för ett gott vardagsliv. Nu handlar det om området som kallas Landvetter kvarter 4-6. Det ligger mellan Härkeshultsvägen, Brattåsvägen och Härrydavägen.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Landvetter 3:167 och 4:124 m.fl., Landvetter nya centrum, kvarter 4-6, i Landvetter. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härryda kommun har genomfört dialoger med er som bor, arbetar och driver verksamhet i Landvetter. Det senaste dialogmötet höll vi hösten 2017 för att höra era tankar och önskemål om centrum med fokus på kvarteret 4-6. Höstens dialog presenterades vid en kommundelsdialog i Landvetter kulturhus den 19 april 2018 och finns sammanställd i en rapport som du kan läsa här Länk till annan webbplats.. Här kan du läsa mer om kommundelsdialogmötet. Länk till annan webbplats.

Några exempel på vad Härryda kommun vill med Landvetter centrum:

  • Fortsätta bygga ett levande och tryggt centrum med många olika verksamheter.
  • Bygga nya bostäder.
  • Skapa ytor med grönska.
  • Skapa bra parkeringslösningar i området.
  • Skapa effektiva och säkra sätt att ta sig fram.

Beslut om detaljplan

Den 3 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Just nu skissar vi på hur byggnader, parkeringar och gator skulle kunna placeras och utformas. Vi kommer också att ta fram ett antal utredningar för att undersöka till exempel trafikstruktur, naturvärden och vatten- och avloppsanslutningar. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd och granskning där du får fler chanser att tycka till.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman
031-724 61 00
marcus.broman@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret