Kontakt
Lyssna

Härkeshultsvägen

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram en ny detaljplan för Härkeshultsvägens södra del. Planförslagets syfte är att ge planstöd för Härkeshultsvägens befintliga utformning och
sträckning.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram en ny detaljplan för Härkeshultsvägens södra del. Det aktuella planförslaget rör sträckningen mellan Brattåsvägen i söder och Agnebäcken i norr. Planområdet utgörs av väg med sidoområden. Öster om vägen finns ett grönområde som också verkar som skyddsområde för angränsande bebyggelse. Marken inom planområdet ingår till största delen i fastigheten Landvetter 4:124, samt ingår till mindre del i fastigheterna Landvetter 4:7, Landvetter 4:8 och Landvetter 6:36. Samtliga fastigheter ägs av Härryda kommun.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Under tiden som detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter. Det är viktigt att göra det under något av dessa två skeden om du i ett senare skede vill ha möjlighet att överklaga ett beslut.
När du lämnar en synpunkt behöver du uppge ditt namn och din adress. Vi kommer dock inte att publicera dina personuppgifter i våra planhandlingar.
Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog 
031-724 61 00 (växel)
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret