Lyssna

Härkeshultsvägen

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för Härkeshultsvägens södra del. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för Härkeshultsvägens befintliga utformning och sträckning, samt att ersätta en gällande detaljplan för området som inte genomförts.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 2 april 2020.

Planområdet ligger i västra Landvetter mellan Brattåsvägen och Agnebäcken. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för Härkeshultsvägens befintliga utformning och sträckning, samt att ersätta den gällande detaljplanen som vann laga kraft 1993. Detaljplanens genomförande innebär inte någon förändring av vägens funktion (hastighet, kapacitet), nyttjande eller utformning.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog 
031-724 61 00 (växel)
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret