Planprogram och konsekvenser för Airport City

Programförslaget baseras på Härryda kommuns och flygplatsens gemensamma framtidsvision om Airport City – en arena för utveckling av logistik, handel, upplevelser och kultur, kontor, verksamheter, hotell och konferens. Programmet godkändes av kommunstyrelsen i november 2011.

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
plan@harryda.se