Detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Detaljplaner att tycka till om just nu

Just nu har vi detaljplan för Bråta ängar Länk till annan webbplats. på samråd att tycka till om. Du som är invånare eller på annat sätt är berörd av en detaljplan för till exempel ett nytt bostadsområde eller ett naturområde, har en lagstadgad rätt att få information om och chans att lämna synpunkter och ställa frågor till oss. Det sker när planeringen nått tidpunkterna för samråd och granskning.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Kartan visar både pågående detaljplanearbete och gällande detaljplaner. Välj mellan att bocka i eller ur rutorna i vänstermenyn i kartan. Klicka sedan på önskat markerat område.
Visa karta i helskärm  Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
plan@harryda.se