Kontakt
Lyssna

Detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Den ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Det blir därmed möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad man får bygga.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Kartan visar både pågående detaljplanearbete och gällande detaljplaner. Välj mellan att bocka i eller ur rutorna i vänstermenyn i kartan. Klicka sedan på önskat markerat område.
Visa karta i helskärm länk till annan webbplats

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se