Till innehållet

TÖP Vindbruksplan

Härryda kommun har en vindbruksplan som underlag för hur vindkraftverk får byggas i kommunen. Vindbruksplanen är ett tillägg till gällande översiktsplan, ÖP2012.

Tematiskt tillägg vindbruksplan

I Härryda kommun finns områden med goda vindförutsättningar. Möjligheten till att utveckla vindkraft i kommunen är dock begränsade med hänsyn till flygets och försvarets intressen samt natur- och kulturmiljö.

I vindbruksplanen pekas fredade områden ut där ingen etablering av vindkraft får ske. Fredade områden utgörs av tätorterna i kommunen, flygets influensområde och områden med stora natur- och kulturintressen. I områden som inte fredas mot vindkraft kan i första hand viss etablering av mindre verk ske men även enstaka större verk kan bli aktuellt efter särskild prövning.

Vindbruksplanen Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2012.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Om du har frågor om planen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen

Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelse

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Charlotte Lundberg, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04