Till innehållet

FÖP Landvetter Södra

Landvetter södra är ett av de största och viktigaste utbyggnadsområdena i Härryda kommun. Målet är en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare.
Kommunens arbete med att göra en fördjupad översiktsplan för det specifika området är avbrutet. Det knyts istället ihop med det pågående arbetet med en ny översiktsplan för hela Härryda kommun.

Flygbild över Landvetter Södra

Planeringen av området Landvetter södra bedrevs till att börja med som en fördjupad översiktsplan (FÖP). Ett samråd där allmänheten och andra intresserade kunde lämna synpunkter och förslag, genomfördes år 2020.

Nya planer för arbetsprocessen

Efter ett beslut i kommunstyrelsen hösten 2021 är arbetet med den fördjupade översiktsplanen avbrutet och det fortsatta arbetet med Landvetter södra tas omhand dels genom exploatörsdrivna detaljplaner dels i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela Härryda kommun.

De synpunkter som kom in under samrådet för den fördjupade översiktsplanen år 2020 är sammanställda och kommer att beaktas i den fortsatta planeringen tillsammans med andra utredningar, inventeringar med mera

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Om du har frågor om planen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen

Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelse

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Charlotte Lundberg, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04