Till innehållet

Kullbäckstorp 2:268 m.fl. - Valborgs kulle

Detaljplanen avser att säkerställa skolverksamhet på fastigheten Kullbäckstorp 2:268 samt möjliggöra till en ny idrottshall. Detaljplanen möjliggör även för underjordisk järnvägsändamål för att tillgodose riksintresse för kommunikationer.

I Valborgs kulle i Mölnlycke finns planuppdrag för att arbeta med två separata detaljplaner. Besök hemsidan för planläggning av bostäder och verksamheter för Kullbäckstorp 2:470 för mer information.

Flygfoto över Valborgs kulle

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 2:268 m. fl. Valborgs kulle. Skola i Mölnlycke, Härryda kommun. Se planområdet på kartan Länk till annan webbplats..

Valborgs kulle är beläget cirka 2 kilometer sydväst om Mölnlycke centrum, i nära anslutning till de befintliga bostadsområdena Kvarnbacken och Båtsmanstorpet. I Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) ligger Valborgs kulle inom Mölnlyckes tätortsavgränsning och pekas ut som utvecklingsområde för bostäder på kort sikt.

Pågående arbete

Detaljplanförslaget har varit tillgängligt för granskning under juni 2023 och de inkomna synpunkterna har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Planen antogs i kommunfullmäktige den 27 mars 2024. Under rubriken Status och dokument, fliken antagande, hittar du antagandehandlingarna.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekterna:

David Eriksson, planarkitekt

Marcus Olofsson, biträdande planarkitekt

Adam Bove, mark- och exploateringsingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-10