Till innehållet

Valborgs kulle

I Valborgs kulle i sydvästra Mölnlycke finns förslag på cirka 200 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus samt lokaler för andra verksamheter. Även utbyggnad av befintliga Fridaskolan, en ny idrottshall och ett särskilt boende för äldre planeras i området. Uppdragen i Valborgs kulle är uppdelade på två detaljplaner.

Flygfoto över Valborgs kulle

Planernas formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 2:470 m. fl. VALBORGS KULLE i Mölnlycke, Härryda kommun och Detaljplan för Kullbäckstorp 2:268.
Se detalplanerna på kartan Länk till annan webbplats..

Nya bostäder och lokaler

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram två detaljplaner för ett nytt bostadsområde med verksamheter i området Valborgs kulle i södra Mölnlycke.

Valborgs kulle är beläget cirka 2 kilometer sydväst om Mölnlycke centrum, i nära anslutning till de befintliga bostadsområdena Kvarnbacken och Båtsmanstorpet. I området föreslås utveckling av cirka 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt verksamheter. Även utbyggnad av en befintlig skola - Fridaskolan, samt en ny idrottshall och särskilt boende för äldre är planförslag i Valborgs kulle.

I Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) ligger Valborgs kulle inom Mölnlyckes tätortsavgränsning och pekas ut som utvecklingsområde för bostäder på kort sikt.

En detaljplan har blivit två

Efter beslut i kommunstyrelsen den 1 september 2022 har planområdet delats upp i två områden.

Planläggningen av Kullbäckstorp 2:268 ska möjliggöra en detaljplan för skoländamål på Fridaskolans område. Den är prioriterad. Nästa steg för planläggningen av Kullbäckstorp 2:268 är att ställa ut detaljplanen för granskning, planerad till våren 2023.

Kommunen har pausat planläggningen av den andra detaljplanen Kullbäckstorp 2:470 samt del av Kullbäckstorp 2:14, som omfattar nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Planen är pausad tills detaljplanen för Kullbäckstorp 2:268 är antagen.

Tidigare samråd

I maj-juni 2022 ställde kommunen ut ett förslag till detaljplan på samråd. Under denna period fick allmänheten och myndigheter möjligheten att yttra sig över planförslaget.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

David Eriksson

Ställ frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-19