Till innehållet

Mölnlyckemotet

Kommunen har antagit en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra infart med mark för verksamhetslokaler, en mer välkomnande infart samt förstärkta vägar och gång- och cykelbanor. Planområdet är idag till största delen obebyggd naturmark. Detaljplanen har överklagats och nu beviljats prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Flygfoto över Mölnlyckemotet

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att göra entrén till Mölnlycke mer välkomnande och utveckla området med nya strategiska lägen för kontor, företag och andra verksamheter.

Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiv gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal.

Nya byggnader och trafiklösningar

Detaljplanen föreslår att det ska bli möjligt med byggnader på uppåt sex våningar för olika verksamheter på ömse sidor av cirkulationsplatsen i motet.

Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljpanen för Mölnlyckemotet antogs av kommunfullmäktige den 14 oktober 2021.
Förslaget om Mölnlyckemotet i sin helhet Pdf, 24.1 MB.. (pdf, Obs! 24 MB)

Pågående arbete

Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som i januari 2023 beslutade att det inte finns något hinder mot att bygga ut Mölnlyckemotet.

Den domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som i början av juli beviljade prövningstillstånd. Härryda kommun ska lämna in ett yttrande till domstolen.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog, projektledare

Fastighetsfrågor
Marcus Bengtsson, mark- och exploateringsingenjör

Intresseanmälan verksamhetsmark

Gå in på vår e-tjänst här Länk till annan webbplats.

Helena Alterby Nordström, närigslivschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15