Till innehållet

Mölnlycke företagspark, etapp 3

Öster om Mölnlycke företagspark upprättas en ny detaljplan för verksamhetsmark åt fler företag. Planområdet gränsar till den befintliga företagsparken längs riksväg 40 och bedöms kunna möjliggöra cirka 10 hektar kvartersmark.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för del av Solsten 1:19, Mölnlycke företagspark etapp 3 i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet ligger nordost om Mölnlyckemotet och ansluter i väster till Mölnlycke företagspark. Området utgörs av kuperad skogsmark och ägs av Härryda kommun.

Mölnlycke företagspark har under åren byggts ut i etapper. Då efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen är stor föreslår Härryda kommun att företagsparken fortsätta växa österut längs med riksväg 40. I gällande översiktsplan, ÖP2012, är området till större delen utpekat som ett utbyggnadsområde för verksamheter på kort sikt.

Syftet med detaljplanen är att skapa verksamhetsmark för ett föränderligt och innovativt näringsliv. I detaljplanen utreds samtidigt om det är möjligt att integrera området med det i översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdet för bostäder vid Hålsjöarna.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till samordnaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Erik Olmårs

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-17