Till innehållet

Mölnlycke centrum - stadsbyggnadsstudie och strukturplan

Mölnlycke ska bli den moderna småstaden med puls där det finns ett brett centrumutbud med plats för fler bostäder och verksamheter. ​All kommande utveckling av det som byggs och anläggs i centrum ska planeras utifrån beslutade mål och strategier i stadsbyggnadsstudien Vi möts i Mölnlycke.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke centrum med fler bostäder, verksamheter och service för ett stadsmässigt och mer levande centrum.
Rapporten Vi möts i Mölnlycke Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien finns också fördjupade utredningar inom bland annat trafik och mobilitet.
Trafik och mobilitetsplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Strukturplan för tidig planering och samverkan

Som en fortsättning på stadsbyggnadsstudien har kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i centrum, tagit fram en förstudie i form av en strukturplan för fyra delområden i Mölnlycke centrum. Områdena är den västra delen med parkeringshuset, runt Ekdalaskolan, Centralvägen och parkeringstorget.

Strukturplan för del av Mölnlycke centrum blev klar våren 2022. Strukturplanen föreslår hur gröna stråk, fler bostäder, lokaler och nya mötesplatser kan utformas och genomföras för att skapa ett attraktivt centrum i Mölnlycke. Utvecklingsförslaget visar en möjlig utveckling med byggnader i 4-7 våningar som rymmer 400-500 nya bostäder, verksamhetslokaler, och parkering. Utvecklingen handlar också om att utforma gator och torg så att de blir trevliga att passera och vistas på, genom ett mer stadsmässigt och livskraftigt centrum.

Förslaget gäller fram till år 2030 men även på längre sikt. Strukturplanen ska bland annat vara ett beslutsunderlag för kommande detaljplaner. Det kan även fungera som ett strategiskt planeringsunderlag för till exempel bostadsförsörjningsprogram, investeringsbudget med mera för Mölnlycke centrum.

Större arkitektskisser och kartor

Här nedan finns tidiga skisser och kartor som går att klicka på så att de blir större. Samtliga illustrationer är gjorda av Arkitekterna Krook & Tjäder.

Tidigt förslag: Illustrerad utsikt över Mölnlycke centrum mot Rådasjön med tätare kvarter utmed Biblioteksgatan och Centralvägen. Samtliga illustrationer: Krook&Tjäder

Tidigt förslag: Illustrerad utsikt över Mölnlycke centrum mot Rådasjön med tätare kvarter utmed Biblioteksgatan och Centralvägen. Samtliga illustrationer: Krook&Tjäder

Kartan visar de fyra delområdena som utreds vidare för fler bostäder och verksamheter. Klicka på bilden så blir den större.

Kartan visar de fyra delområdena som utreds vidare för fler bostäder och verksamheter. Klicka på bilden så blir den större.

Tidigt förslag: Skiss från ovan där förslag på nya hus och byggnader är markerade med tunn svart ram runt. Vita figurer är befintliga hus.

Tidigt förslag: Skiss från ovan där förslag på nya hus och byggnader är markerade med tunn svart ram runt. Vita figurer är befintliga hus.

Tidigt förslag: Nya byggnader föreslås vid Mölnlyckes västra infart. P-hustomten till höger visar bostadshus på 4-7 våningar. Andra höjder kan föreslås i en senare detaljplan.

Tidigt förslag: Nya byggnader föreslås vid Mölnlyckes västra infart. P-hustomten till höger visar bostadshus på 4-7 våningar. Andra höjder kan föreslås i en senare detaljplan.

Tidigt förslag: Intill Ekdalagården (till vänster i bild) och längs Centralvägen (till höger i bild) föreslås både nya och påbyggda hus. Skissen är ritad med Ekdalavägen i förgrunden.

Tidigt förslag: Intill Ekdalagården (till vänster i bild) och längs Centralvägen (till höger i bild) föreslås både nya och påbyggda hus. Skissen är ritad med Ekdalavägen i förgrunden.

Tidigt förslag: Mellan Centralvägen och Ekdalaskolans skolgård är förslaget tätare bostadskvarter (till vänster i bild). Radhus föreslås norr om skolan. Bostadshus och p-hus föreslås på parkeringen vid kommunhuset. Skissen visar Råda torg i förgrunden.

Tidigt förslag: Mellan Centralvägen och Ekdalaskolans skolgård är förslaget tätare bostadskvarter (till vänster i bild). Radhus föreslås norr om skolan. Bostadshus och p-hus föreslås på parkeringen vid kommunhuset. Skissen visar Råda torg i förgrunden.

Tidigt förslag: På parkeringstorget är förslaget att man i perioder ska kunna minska antalet parkeringsplatser för att ge mer plats åt tillfälliga evenemang, mötesplatser och byggnader för exempelvis handel.

Tidigt förslag: På parkeringstorget är förslaget att man i perioder ska kunna minska antalet parkeringsplatser för att ge mer plats åt tillfälliga evenemang, mötesplatser och byggnader för exempelvis handel.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01