Till innehållet

Skällsjöås

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området kring fritidsstugeområdet Skällsjöås för att möjliggöra för åretruntboende.

flygfoto över Skällsjöås

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för bostäder inom Björröd 1:13 m.fl. SKÄLLSJÖÅS i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Detaljplaneområdet ligger längs med Eskilsbyvägen vid Skällsjön, cirka 3,5 kilometer sydost om Landvetter centrum. Skällsjöås är ursprungligen ett fritidsstugeområde och består av cirka 70 befintliga bostadsfastigheter med begränsade byggrätter.

Detaljplanens huvudsyfte är att inom det befintliga fritidshusområdet för Skällsjöås möjliggöra för den redan pågående omvandlingen till åretruntboende genom att på ett enhetligt och kontrollerat sätt utöka områdets idag begränsade byggrätter. Syftet med detaljplanen är inte att tillskapa fler bostäder genom ytterligare förtätning i området. Detaljplanens syfte är även att bevara det befintliga bostadsområdets utbredning genom att endast tillåta tillkommande ny-, om- och tillbyggnader inom det befintliga bostadsområdets nuvarande utbredning. Detta för att inte påtagligt försämra framtida planering för riksintresse kommunikation.

Påverkas av plan för ny järnväg

Planeringen för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kommer troligtvis att påverka detaljplanens slutgiltiga omfattning. Två av Trafikverkets planerade korridoralternativ täcker delar av detaljplanens område. Korridorerna är utpekade som så kallade riksintressen. Mer information om hur byggande och planering i kommunen påverkas av riksintresset.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Pågående arbete

Detaljplanen har under maj - juni 2023 varit ute för granskning. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande inför ett eventuellt beslut om att anta planen.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Charlotte Lundberg

Frågor om mark och exploatering:

Marcus Bengtsson

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15