Till innehållet

Frågor och svar om upphävande av områdesbestämmelser

Här har vi samlat aktuella frågor och svar om upphävande av områdesbestämmelserna vid Landvetter flygplats.

Det innebär att det inte finns någon styrande plan för alla de fastigheter i området nära flygplatsen som förr hade områdesbestämmelser.

Men det påverkar inte riksintresset för Landvetter flygplats. Riksintresset gäller fortfarande i områden närmast flygplatsen där bullernivåerna är för höga och där exempelvis bostadshus bedöms som olämpliga för människors miljö och hälsa.
Karta som visar riksintresse runt Landvetter flygplats Länk till annan webbplats.

Riksintresse är nationellt betydelsefulla områden som staten bestämmer över. Landvetter flygplats är ett sådant nationellt betydelsefullt område, ett riksintresse för kommunikationer (för att säkra viktiga flygförbindelser inom och till och från Västsverige).
Karta som visar riksintresse runt Landvetter flygplats Länk till annan webbplats.

Om fastigheten ligger på mark som omfattas av riksintresset för Landvetter flygplats så bedöms det fortfarande som olämpligt att bygga ut på grund av bland annat för höga bullernivåer.

Om fastigheten ligger utanför riksintresset så är upphävandet av områdesbestämmelserna inte längre ett hinder för bostadsutbyggnad.

Om en fastighetsägare tänker göra en åtgärd på sin tomt som kräver tillstånd gör kommunen en bedömning om:

  • åtgärden kräver ett nytt förhandsbesked
  • åtgärden kan prövas mot bygglov direkt
  • om det behövs en ny detaljplan

Kommunfullmäktige beslutade om att områdesbestämmelserna skulle upphävas i mitten av juni. Beslutet fick laga kraft en månad senare i juli 2023.
Protokoll från kommunfullmäktige 15 juni

Kontakt

Martin Trpkovski, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-28