Till innehållet

Landvetter centrum, kvarter 4-6

Härryda kommun vill utveckla centrum i Landvetter så att du som bor, arbetar och har verksamhet i Landvetter ska uppleva att orten är en plats för ett gott vardagsliv. Nu planerar vi Landvetter kvarter 4-6 för nya bostäder och parkerings- och trafiklösningar med mera.

Karta som visar rondell, infart och skogsområde vid landvetter centrum där det finns planer för nya bostäder, p-hus med mera.

Foto: Ulf Magnusson

Planens formella namn: Detaljplan för del av Landvetter 3:167 och 4:124 m.fl. Landvetter nya centrum, kvarter 4-6, i Landvetter. Se detaljplanens område på kartan  Länk till annan webbplats.

Några exempel på vad Härryda kommun vill med Landvetter centrum:

  • Fortsätta bygga ett levande och tryggt centrum med många olika verksamheter.
  • Bygga nya bostäder.
  • Skapa ytor med grönska.
  • Skapa bra parkeringslösningar i området.
  • Skapa effektiva och säkra sätt att ta sig fram.

Beslut om detaljplan

I maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Vi kommer att ta fram ett antal utredningar för att undersöka till exempel trafikstruktur, naturvärden och vatten- och avloppsanslutningar. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd och granskning där du får fler chanser att tycka till.

Kvarter 4-6 har sedan 2020 varit pausad i väntan på Landvetter stadsbyggnadsstudie. Våren 2022 avslutade kommunfullmäktige uppdraget för stadsbyggnadsstudien och gav förvaltningen i uppdrag att utreda en överdäckning av riksväg 40 i anslutning till Landvetter centrum. Detaljplanen är på fortsatt paus fram till dess att förutsättningarna för en överdäckning är utredd.
Beslut om att utreda kostnader för överdäckning av riksväg 40 vid Landvetter centrum Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (KS-protokoll 5 maj 2022, sidorna 14-15)

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under samrådstiden och granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Johannes Böhm

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-18