Till innehållet

Bostäder vid Lunnavägen

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra för småhusbebyggelse på två tidigare förskoletomter.

flygfoto över Skällsjöås

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Landvetter 6:638 m.fl. Bostäder vid Lunnavägen i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

I februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att ge sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för områdena där det tidigare låg två förskolor. Syfte med planen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse på fastigheterna Landvetter 6:638, Landvetter 6:107 samt Landvetter 6:122. Planområdet ligger nordväst om Landvetter centrum längs med Lunnavägen.

Pågående arbete

Just nu är projektet i ett inledande skede där vi skissar på hur ny bebyggelse kan harmonisera med kringliggande befintlig bebyggelse och grönska. Som underlag till planarbetet kommer det tas fram ett antal utredningar för att analysera till exempel befintliga naturvärden, buller, vatten- och avlopp med mera. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd och granskning där det finns möjlighet att tycka till om planen.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Johannes Böhm

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23