Till innehållet

Bostäder vid Lunnavägen

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra för småhusbebyggelse på två tidigare förskoletomter.

flygfoto över Skällsjöås

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för bostäder vid Lunnavägen (Landvetter 6:638 m.fl.) i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

I februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att ge sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för områdena där det tidigare låg två förskolor. Syftet med planen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse på fastigheterna Landvetter 6:638 och Landvetter 6:107. Dessutom möjliggörs parkering och komplementhus i form av exempelvis miljöhus på en mindre del av Landvetter 6:122. Planområdet ligger nordväst om Landvetter centrum längs med Lunnavägen.

Pågående planarbete

Detaljplanen har under januari-februari 2024 varit ute för samråd. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Utredningar och planhandlingar finns under Status och dokument, fliken Samråd.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-26