Till innehållet

Vattenförvaltning och -direktiv

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Sjöar och vattendrag i Härryda kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt. Varje distrikt är i sin tur indelat i flera avrinningsområden.

Vattendirektivet

Vattendirektivet är EU:s ramdirektiv för vatten. Alla vatten (ytvatten och grundvatten) i Europa ska senast 2021 ha uppnått god ekologisk och kemisk status. I Sverige är det fem vattenmyndigheter som har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i landet.

Vattenmyndigheterna arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Länsstyrelsen i västra götalands län är utsedd till Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt, som är det distrikt Härryda kommun ligger i.

Avrinningsområden i Härryda kommun

Kommunen genomströmmas av avrinningsområdena för Göta älv (bl.a. Mölndalsån och Säveån), Kungsbackaån (Finnsjön, Ingsjöarna med flera) och Rolfsån (Storån, Lygnern med flera).

Vattenråd

Varje avrinningsområde har ett vattenvårdsförbund eller vattenråd. Förbunden/råden strävar efter en helhetssyn rörande områdets vattenkvalitet, påverkan och åtgärdsbehov. Recipientkontroller (provtagning) utförs regelbundet. Råden består av representanter från skogs- och jordbruksnäring, fiskeföreningar, företag, kommuner med flera.

Härryda kommun är medlem i Mölndalsåns vattenråd, Lygnerns vattenråd, Kungsbackaåns vattenråd/vattenvårdsförbund och Göta Älvs vattenvårdsförbund.

Vattenskyddsområden

I Härryda kommun finns flera vattenskyddsområden för dricksvattenförsörjning.
Vattenskyddsområden i Härryda kommun

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Härryda Vatten- och avfall AB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07