Lyssna

Undersökning av PFOS kring Västra Ingsjön

PFOS är ett sk perfluorerat ämne som bland annat används vid brandsläckning. De senaste åren har man upptäckt att PFOS kan orsaka skador på djur. Därför pågår det en del undersökningar av hur mycket av ämnet som människor utsätts för, även om man inte hittills kunnat påvisa några skador hos människa.

Förhöjda halter av PFOS har påvisats i vatten och fisk från Västra Ingsjön samt vatten från Östra Ingsjön . Detta kommer med stor sannolikhet från brandövningsplatsen vid Göteborg Landvetter Airport där man använde brandskum innehållande PFOS under åren ca 1993-2003.
 
Härryda och Mölndals kommuner har gett Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum (VMC) i uppdrag att undersöka om det finns förhöjda halter av PFOS i blodserum hos människor som bor nära sjöarna och som äter mycket fisk. Alla får i sig en del PFOS från maten vi äter och ibland också från olika kemiska produkter.
 
I samarbete med företrädare för fiskevårdsområdet för Ingsjöarna och Oxsjön söker nu VMC personer som regelbundet äter fisk från sjöarna och som kan ingå i undersökningen.
Undersökning av PFOS kring Västra IngsjönPDF

En av initiativtagarna till denna undersökning är Göteborg Landvetter Airport som delfinansierar ett forskningsprojekt  om PFAS som drivs av IVL. PDF

Landvetter flygplats har startat grundvattenrening av PFOSWord.

Ansvarig för undersökning är  Annika Hovgard och Lars Barregård, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum.