Till innehållet

Rådasjön

Rådasjön är inte bara en omtyckt, välbesökt bad- och fiskesjö. Den är en viktig dricksvattentäkt för våra grannar i Mölndal och en reservvattentäkt för Göteborg.

Badplatsen Labbera nedanför Råda säteri

Badbrygga på Labbera vid ytvattentäkten Rådasjön.

För att skydda kvaliteten i den kommunala dricksvattentäkten och bad-, båt- och fiskesjön är Rådasjön och dess närområde ett så kallat vattenskyddsområde. Det innebär en begränsningar för vilken typ av verksamhet som får drivas där och vad du som privatperson får göra.

Ett dricksvatten av god kvalitet är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet.

Nya regler för Rådasjöns vattenskydd

För att förbättra skyddet för dricksvattnet har en översyn av vattenskyddsområdet genomförts. Länsstyrelsen har fattat beslut om en ny avgränsning och nya föreskrifter för Rådasjöns och Norra Långevattnets vattenskyddsområde.
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

De nya reglerna börja gälla den 15 februari 2023. För befintliga verksamheter gäller övergångsregler i två år, med vissa undantag.

Tre skyddszoner

Vattenskyddsområdet för Rådasjön är indelat i tre skyddszoner; primär, sekundär och tertiär skyddszon. Du ser dem i kartan:
Vattenskyddsområden runt Rådasjön och övriga Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Denna webbsida kommer snart att uppdateras med ny information.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

031-724 61 00

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-31