Om PFOS i Västra Ingsjön

PFOS är ett så kallat perfluorerat ämne som bland annat används vid brandsläckning. De senaste åren har man upptäckt att PFOS kan orsaka skador på djur. Därför pågår det undersökningar av hur mycket PFOS som människor utsätts för. Hittills har man inte kunnat påvisa några skador hos människan.

Förekomst av PFOS

Förhöjda halter av PFOS har påvisats i vatten och fisk från Västra Ingsjön samt vatten från Östra Ingsjön. Detta kommer med stor sannolikhet från brandövningsplatsen vid Göteborg Landvetter Airport där man använde brandskum innehållande PFOS under åren cirka 1993-2003.

Miljömedicinsk undersökning

VMC (Västra Götalands miljömedicinska centrum) gjorde på uppdrag av miljö- och hälsoskyddskontoren i Härryda och Mölndal en utredning av riskerna för personer som ätit fisk från Ingsjöarna under 2009.

Syftet var att undersöka om personer som ätit fisk från Ingsjöarna har någon ökning av halten av PFOS i blodserum och om detta i så fall kan innebära risk för ohälsa.

VMC:s slutsats är att det inte bedöms föreligga risk för ohälsa varken för de som ofta ätit fisk från Ingsjöarna eller övriga grupper som deltagit i undersökningen.

För det första har de undersökta personerna betydligt lägre intag av PFOS än det som av EU bedöms riskfritt. För det andra har personerna i undersökningen mycket lägre halter än de som yrkesmässigt är och har varit exponerade för PFOS. Dessa grupper har följts i 25 år utan att man kunnat fastställa några hälsoeffekter.

Undersökning av PFOS kring Västra Ingsjön Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

RE-PATH ett forskningsprojekt

Swedavia har tillsammans med IVL startat ett forskningsprojekt som avser att se vilka långtidseffekter detta ämne har på omgivningen. Projektet bedrivs i samråd med länsstyrelsen.

RE-PATH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundvattenrening

Swedavia har utfört en omfattande sanering för att rena marken runt brandövningsplatsen på flygplatsen. Flygplatsen har en reningsanläggning som ligger i anslutning till brandövningsplatsen och kan med hjälp av kolfilter ta hand om, tvätta ut och rena grundvattnet från PFOS.