Till innehållet

Mölndalsån

Mölndalsån är ett av de största vattendragen i kommunen. Ån har sina källor i Hindås och rinner genom Mölndal och Göteborg ut i Göta älv. Ån har muddrats Mölnlycke för att minimera risk för översvämning.

Vinter i centrala Mölnlycke, Mölndalsån.

Mölndalsåns väg genom centala Mölnlycke en kall vinterdag.

Från Nedsjöarna till Göta älv

Mölndalsån har sitt källområde kring Nedsjöarna i Hindås. Därefter tar Mölndalsån följande väg genom Härryda kommun:

  • Landvettersjön
  • Arketjärn vid Alhagen
  • Mölnlycke fabriker
  • Massetjärn vid Hulebäcksgymnasiet
  • Mölnlycke centrum
  • Rådasjön
  • Stensjön
  • Centrala delarna av Mölndal
  • Göteborg och går samman med Säveån eller Fattighusån
  • Göta älv

Mölndalsåns avrinningsområde (karta) Pdf, 247.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I avrinningsområdet finns fantastiska naturområden vid exempelvis sjöar som Nedsjöarna, Härsjöarna och Rådasjön.

Ovanligt fina fiskevatten och naturmiljöer finns längs Mölndalsån. Naturen är mycket omväxlande med kuperade sjörika landskap, våtmarker, forsande vattendrag och lugna slingrande sträckor av ån.

Vattennivåer i Mölndalsån

Tre kommuner utmed Mölndalsåns lopp har placerat ut mätare som bland annat mäter nederbörd, nivåer och flöden. Informationen används av SMHI och för att styra och övervaka Mölndalsån.
Vattennivåer i Mölndalsån Länk till annan webbplats.

Muddring efter översvämning

År 2006 var det stora översvämningar i Landvetter, Mölnlycke och även i Mölndal som var värst drabbat. På grund av dessa översvämningar av Härryda kommun, Mölndal Stad och Göteborg Stad samplanerat och gjort olika åtgärder för att minimera risken för översvämningar i framtiden.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07