Lyssna

Mölndalsån

Mölndalsån flyter genom hela kommunen, Mölndal stad och Göteborg stad. På grund av översvämningar utförs olika åtgärder för att minimera risken för översvämningar i framtiden.

Mölndalsån i Mölnlycke centrum. Foto: K Meyer

Mölndalsån i Mölnlycke centrum. Foto: K Meyer

Slutrapport för reglering av Mölndalsån

Nu är slutrapporten sammanställd för "Etablering av gemensamt styr- och driftövervakningssystem för bättre reglering av Mölndalsån.
Slutrapport reglering av MölndalsånPDF

Lägesrapport

Mark- och miljödomstolen har lämnat vattendom december 2014, på kapacitetshöjande åtgärder i Mölndalsån, i Mölnlycke centrum. Domen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.
Lägesrapport 2015-02-19PDF

Allmänt

Mölndalsån har sitt källområde kring Nedsjöarna i Hindås. Därefter tar Mölndalsån följande väg genom Härryda kommun: Landvettersjön — Arketjärn vid Alhagen — Mölnlycke fabriker — Massetjärn vid Hulebäcksgymnasiet — Mölnlycke centrum — Rådasjön. Mölndalsån fortsätter sedan vidare via Stensjön och de centrala delarna av Mölndal och Göteborg för att slutligen rinna ut i Säveån/Göta älv och Fattighusån i Göteborg.
MölndalsånPDF
Mölndalsåns avrinningsområdePDF  

Bakgrund

I december 2006 var det stora översvämningar i Landvetter, Mölnlycke och Mölndal som var värst drabbad. På grund av dessa översvämningar av Mölndalsån utför Härryda kommun, Mölndal stad och Göteborg stad olika åtgärder för att minimera risken för översvämningar i framtiden.

Avrinningsområde

I avrinningsområdet finns fantastiska naturområden vid exempelvis sjöar som Nedsjöarna, Härsjöarna och Rådasjön. Ovanligt fina fiskevatten och naturmiljöer finns längs Mölndalsån. Naturen är mycket omväxlande med kuperade sjörika landskap, våtmarker, forsande vattendrag och lugna slingrande sträckor av ån. 
 
Mer om Mölndalsåns natur:
Mölndalsånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ vattennivåerna i Mölndalsån

Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun har placerat ut ett antal mätare efter Mölndalsån som bland annat mäter nederbörd, nivåer och flöden. Informationen används bland annat för att styra och övervaka Mölndalsån samt av SMHI.
Vattennivåer i Mölndalsån  länk till annan webbplats

Lägesrapporter

Lägesrapport 2015-02-19PDF
Lägesrapport 2013-02-12PDF 

Miljödomar för Mölndalsåns reglering

Vattendom Mölnlycke LandvetterPDF  
Vattendom Mölnlycke FabrikerPDF