Till innehållet

Sjöar och vattendrag

Härryda är de hundra skogssjöarnas kommun. Några av sjöarna är särskilt värdefulla för växt- och djurliv. De större sjöarna är också populära för bad, båt, fiske och vinterskridsko.

Man med stråhatt metfiskar i å

Foto: Benoit Daoust, Mostphotos

Sjöar

Härryda komun har en stor rikedom på skogssjöar. Det finns över 100 sjöar som är större än en hektar. 36 sjöar är större än 10 hektar.

De flesta är näringsfattiga sprickdalssjöar, där storlom är en karaktärsart. Hårssjön är ett undantag och klassas som näringsrik. Den är riksintressant för sitt rika fågelliv och området runt Hårssjön är naturreservat.

Sjöar med fartbegränsning

I sjöarna Rådasjön, Västra Nedsjön, Gingsjön och Hornasjön finns hastighetsbegräsningar på maximalt 7 knop eller 13 kilometer i timmen för båtar. Men oavsett sjö så gäller att visa hänsyn och framföra sin farkost på ett ansvarsfullt sätt.

Värdefulla sjöar

Exempel på särskilt värdefulla sjöar är Yxsjön, Skärsjön, Issjöarna, Kärrsjön, Stora Härsjön och Västra Nedsjön.

Åar och bäckar

Åar slingrar sig genom jordbrukslandskap och raviner. Störst är åarna Mölndalsån och Storån (Kungsbackaån).

Det finns också många unika småbäckar med rent strömmande vatten. Vattendragen har i likhet med sjöarna påverkats mycket negativt av den tilltagande försurningen.

Värdefulla vattendrag

De största biologiska kvaliteterna finns i Mölndalsån, Storån och Gisslebäcken som alla har värdefulla populationer med öring och flodpärlmussla.

Utmed dessa vattendrag finns rika lövskogsmiljöer som är hemvist åt fåglar som forsärla, mindre hackspett och stjärtmes. Under vinterhalvåret är Mölndalsån även ett viktigt område för strömstare.

Kalkning mot försurning

Vattendragen Mölndalsån och Kungsbackaån (Storån) kalkas. Kalkningen sker för att motverka försurningsskador. Kalkningen sköts av GR enligt kalkplaner som är fastställda av länsstyrelsen.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-27