Till innehållet

Parker och grönområden

Parker och grönytor är medborgares och besökares gröna vardagsrum. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär och värnar den biologiska mångfalden. Även torg och offentliga platser fungerar som gemensamma mötesplatser.

.

Parker i tätorterna

En park är ett större grönområde med flera anlagda gångar och möjligheter att slå sig ner på en bänk eller en gräsmatta. I många parker jobbar kommunen med att öka den biologiska mångfalden av växter och insekter. Det gör vi med buskar och växter som blommar år efter år utan att behöva planteras nya varje år.

Här visar vi parker och grönområden sedda som gatuvy i karta:

Torg och platser

Här är torg och andra publika platser i Härryda kommun sedda:

Naturen in på husknuten

Granskapsparker och närnatur är gröna ytor nära där man bor och vistas. De kan vara planteringar, skogspartier och öppna gröna ytor för vistelse och aktivitet mellan bostadskvarter eller på innergårdar.

Biologisk mångfald

Härryda kommun arbetar för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i parker och grönområden. Artrikedom och ekosystemtjänster är ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Exempel på en ekosystemtjänst är bin som pollinerar blommor och ger oss honung, 
Biologisk mångfald

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07