Så bidrar du till biologisk mångfald

Pärlemorfjäril och humla i trädgårdsväxten kransveronika. FOTO: EIWY ÅHLUND

Pärlemorfjäril och humla i trädgårdsväxten kransveronika. Foto: Eiwy Åhlund

I kommunen finns ett stort antal trädgårdar, kvartersgårdar, balkonger och andra ställen med potiental att stimulera biologisk mångfald.

Trädgårdar och grönytor kan spela en stor roll i att gynna de små, speciellt när det kommer till pollinerare.
Bin, humlor, fjärilar med flera är ju inte bara viktiga i det biologiska samspelet utan också ett trevligt tillskott i trädgården. Där gör de blommorna vackrare och sprudlande, bär- och fruktskördar större.

Enkla tips som bidrar till biologisk mångfald:

  • låta en bit av gräsmattan växa upp till äng
  • låt en hög med grenar och ris vara kvar som övervintringsplats åt igelkotten
  • skapa ett litet stenröse för kräldjuren
  • bygg ett insektshotell. En konservburk som du fyller med pinnar, ris och kvistar är också ett hotell åt småkryp.
  • anlägga en damm, som hjälper grodor, paddor och salamandrar, men också fåglar och insekter.

Vad är biologisk mångfald?

Enligt FN:s deklaration är biologisk mångfald variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Det innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det vill säga inte bara mängden djur och natur, utan även genetisk mångfald.

Flera genetiskt skilda individer av samma sort, oavsett om det är djur eller blommor eller djur, ökar den naturliga motståndskraften som finns mot sjukdomar och oväntade skeenden.

För att låta naturens upptäckta och oupptäckta potential få finnas kvar gäller det att ge den all hjälp den kan få och det kan du som sagt göra med enkla medel i din trädgård.

Låt din trädgård,balkonglåda eller kvartersgård bli en levande plats inte bara för familjen utan också naturen.