Kontakt
Lyssna

LONA-projekt från 2018

Härryda kommun får bidrag för att börja med tre olika naturvårdsprojekt 2018. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland bestämt. Projekten handlar bland annat om hasselmusen och om Pixbo dammar.

Var i vår kommun lever hasselmusen? Det har Härryda kommun tagit reda på. Hasselmusen är en art som är strikt skyddad enligt det som kallas artskyddsförordningen. Det är arter som vi ofta kallar ”fridlysta”. Därför är det bra att ha koll på var hasselmus finns. Totalt hittades tio platser där det fanns hasselmus.

- Om någon vill exploatera och till exempel bygga i ett område där hasselmusen lever, kan man behöva kompensera och se till att hasselmusen har möjlighet att leva någon annanstans, säger Emma Nevander, kommunekolog i Härryda kommun.

Både experter och invånare kan bidra

En sådan ”kompensation” kan vara att man försöker skapa ett busklandskap som mössen flyttar iväg till från området där människor vill bygga hus.

Härryda har under augusti 2018 att tagit hjälp av en expert för att kartlägga hasselmusen.

Om du som bor i kommunen tror att du har sett hasselmus kan du själv rapportera in det. Här till höger hittar du en länk till Artportalen. Där finns ett formulär som du kan fylla i. Du hittar också en mejladress till kommunekologen om du hellre vill mejla.

Pengar till tre olika projekt

Projektet med att kartlägga (inventera) hasselmus i Härryda är ett av de projekt som Härryda kommun får bidrag till av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ett annat projekt är Fokus Pixbo dammar. Det är dammarna som ligger i närheten av Pixbo herrgård.

- Vi vill arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i dammarna och i naturen runtomkring. Vi behöver ta fram riktlinjer för det arbetet, säger Emma Nevander.

Kommunen vill också sätta upp informationstavlor så att besökare kan läsa om de naturvärden och kulturvärden som finns vid dammarna.

- Vi ska ställa ut bord och bänkar så att den som kommer dit kan sitta och fika eller bara titta på utsikten.

Ta reda på mer om naturvärden

Det sista projektet som Härryda kommun får pengar till handlar om att uppdatera kommunens naturvårdsplan. En naturvårdsplan som är mer aktuell kan bidra med kunskap inför att Härryda kommun senare under 2018 ska börja arbeta med en ny översiktsplan.

På en grönfärgad karta över Sverige finns en röd cirkel med texten LONA. LO och NA är de två första bokstäverna i orden Lokala Naturvårdssatsningen.

Fakta LONA-projekt

Projekten som Härryda får pengar till kallas LONA-projekt. LONA står för ”lokala naturvårdsprojekt”. Reglerna kring projekten är att:

  • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som kommuner ska få pengar till.
  • Naturvårdsverket betalar hälften och en kommun betalar själv hälften av kostnaden för varje projekt.

Till projekten som Härryda kommun börjar med 2018 (och som vi berättar om här) bidrar Naturvårdsverket med sammanlagt 649 000 kronor.