Kontakt
Lyssna

Ridstig i Tahult

En mycket uppskattad ridstig på tre kilometer finns i Tahult. Målgruppen är främst unga tjejer som har hästar som fritidssysselsättning, men även andra kan utnyttja ridstigen för promenad eller motion. 

Ridstigen invigdes i september 2009 och är väl nyttjad sedan dess.

Hästverksamheten kring de många gårdarna i Tahult är mycket stor och i området finns över 100 hästar uppstallade. Behovet av bra ridmöjligheter är stort. Ridstigen har anlagts av kommunen i samverkan med privata markägare genom att nyttjanderättsavtal för ridstigen har skrivits. Ridstigen i Tahult bidrar till att minska slitaget på marker som inte tål ridning genom att koncentrera ridningen till ridspår där marken är lämplig. Arbetet har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård och slutfördes 2009.

Förutom ridspåret i Tahult finns ett kommunalt ridspår genom Gallhålans naturreservat och i Mölnlycke i Rådasjöns naturreservat och vid Hårskeröd.