Kontakt
Lyssna

Restaureringsåtgärder vid bildandet av Rådasjöns naturreservat

Strandnära betesmark på Labbera

Sept 2005. Röjning och avverkning.
Foto:Karin Meyer

Trädbärande betesmark på Labbera

Sept 2005. Inför röjning.
Foto: Karin Meyer

Hösten 2005. Slyröjning kring ekar.
Foto: Karin Meyer

Norra entrén, röjning vid dammarna

Före röjning (hösten 2007)
Foto: Emma Nevander

Efter röjning (jan 2008)
Foto: Emma Nevander