Lyssna

Fågelholkar

Elever löser bostadsbrist för våra fåglar.

Elever från Lunnaskolan med några av de färdigbyggda holkarna. Foto: Karin Meyer.

Elever från Lunnaskolan med några av de färdigbyggda holkarna. Foto: Karin Meyer.

Filmtajm

Lunnaskolan har följt häckningen i en av sina fågelholkar med hjälp av en liten kamera. Kameran är kopplad till en TV i skolan. Det ger alla en möjlighet att få studera fågellivet på nära håll. Eleverna har sett fåglarna bygga bo, ruva på äggen och sedan mata ungarna. Våren 2010 var det sju blåmesungar som kläcktes. Det var mycket uppskattat av både barn och vuxna.

Kunskapsprojekt

Ett projekt med syfte att öka kunskapen hos elever om naturen och fåglar genomfördes 2007-2008. Man har i projektet haft syftet att lyfta fram att många fåglar har problem med att hitta häcknings- och övernattningsplatser. Genom att bygga och sätta upp fågelholkar har eleverna på ett konkret sätt kunnat bidra till att underlätta för flera fågelarter att hitta lämpliga platser för häckning och boende. Målgruppen har varit elever i år fem.

Bygga fågelholkar

Tillverkningen har skett på träslöjdlektioner. Eleverna har haft möjlighet att utforma annorlunda egendesignade holkar. Christer Johansson som är ornitolog har besökt alla skolklasser och berättat om fåglars ekologi, det vill säga fåglarnas olika behov och krav. Han har också informerat om hur fågelholkar bäst ska utformas för att passa en viss fågelart och var holken lämpligast bör sättas upp.
 

Tävling om snyggaste holken

Drygt 100 småfågelholkar har byggts. Under en heldag satte klasserna upp holkarna och flera av dem har satts upp i skolornas skolskogar. Vällsjöskolan, Säteriskolan, Furuhällsskolan, Lunnaskolan och Hällingsjö skola har varit engagerade i projektet. Skolans elever har själva fått rösta fram de vinnande bidragen. Priset var biobiljetter samt åkpass på Liseberg.

Foton: Alf Olausson och Yvonne Berndtsson Cirka 50 större holkar för bland annat pärluggla och sparvuggla har byggts genom ett privat initiativ av Christer Johansson.

Ugglor i naturen

Förekomsten av pärluggla och sparvuggla varierar kraftigt beroende på sorktillgång, men föredrar storskogen gärna med myrmarker i närmiljön. Även om inte alla holkar blir bebodda med ugglor är det många skogsmesar och andra arter som bosätter sig i dessa holkar.

Finansiering

Arbetet med fågelholkarna har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.