Till innehållet

Lokala naturvårdsprojekt

Härryda kommun arbetar hela tiden med naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Blommor för pollinatörer, planterade vid Hulebäck/Massetjärn.

Ansökan om bidrag

Lokala naturvårdsprojekt kallas LONA-projekt. Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Både kommunen och föreningar kan driva projekt.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag där Naturvårdsverket och kommunen delar på kostnaden för varje projekt.

Pågående LONA projekt

Följande LONA projekt pågår i Härryda kommun.

Uppdaterad naturvårdsplan för Härryda kommun

Kommunen ska uppdatera naturvårdsplanen som gjordes 2012. Naturvärdesinventering med fältbesök genomfördes under 2020. Vi har även kompletterat med andra genomförda inventeringar. I projektet gör vi även en kartläggning av generellt biotopskydd.

En mer aktuell naturvårdsplan ska hjälpa oss i arbetet men ny översiktsplan för Härryda kommun.

Projektet med att uppdatera naturvårdsplanen håller på till 2025.

Rapport generella biotopskydd i Härryda kommun Pdf, 2.4 MB.

Wolffs kulle

Wolffs kulle är en grön oas intill Mölnlycke centrum. Området är kuperat och lite svårtillgängligt. Området kommer att få en större betydelse som närströvområde i och med att Mölnlycke förtätas och antalet invånare ökar. Kommunen avser med projektet ta fram en skötselplan för hur naturvärden kan bevaras och stärkas samt hur tillgängligheten i området kan ökas i form av röjd stig, tydliga entrépunkter, informationstavla och sittmöjligheter för fika eller vila.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-19