Till innehållet

Lokala naturvårdsprojekt

Härryda kommun arbetar hela tiden med naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Blommor för pollinatörer, planterade vid Hulebäck/Massetjärn.

Ansökan om bidrag

Lokala naturvårdsprojekt kallas LONA-projekt. Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Både kommunen och föreningar kan driva projekt.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag där Naturvårdsverket och kommunen delar på kostnaden för varje projekt.

Pågående LONA projekt

I det här projektet har vi tagit fram en plan för hur kommunen ska sköta och ta hand om Pixbo dammar och naturen runt dammarna.

Vi ska göra området lite mer inbjudande och intressant som utflyktsmål genom att sätta upp informationstavlor där besökare kan läsa om naturen och om områdets kultur och historia. Vi ska sätta ut bord och bänkar så att besökare kan sitta och fika eller bara titta på utsikten.

Vi kommer att anordna en aktivitet för allmänheten. Det blir i samband med den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen) i slutet av augusti under något av projektåren.

Projektet Fokus Pixbo dammar håller på till 2022.

Kommunen ska uppdatera naturvårdsplanen som gjordes 2012. Samtidigt gör utförs en kontroll av gränser och naturvärden genom fältbesök under 2020. I projektet gör vi även en kartläggning av generellt biotopskydd.

En mer aktuell naturvårdsplan ska hjälpa oss när vi börjar arbeta med en ny översiktsplan för Härryda kommun som pågrå parallellt.

Projektet med att uppdatera naturvårdsplanen håller på till 2023.

Rapport generella biotopskydd i Härryda kommun Pdf, 2.4 MB.

Wolffs kulle är en grön oas intill Mölnlycke centrum. Området är kuperat och lite svårtillgängligt. Området kommer att få en större betydelse som närströvområde i och med att Mölnlycke förtätas och antalet invånare ökar. Kommunen avser med projektet ta fram en skötselplan för hur naturvärden kan bevaras och stärkas samt hur tillgängligheten i området kan ökas i form av röjd stig, tydliga entrépunkter, informationstavla och sittmöjligheter för fika eller vila.

Den invasiva växten parkslide har fått fäste i vår kommun. I projektet ska vi bekämpa parkslide med hjälp av grisar samt dokumentera i text och bild för att utvärdera om metoden är bra för just parkslide. Bekämpning sker på två platser och frivilliga närboende involveras.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-10