Fladdermöss

Sommarnätter under 2012 och 2013 inventerades fladdermöss med stöd av medfinansiering av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård. 23 naturområden med en spridning i hela kommunen inventerades.

Brandts fladdermus eller mustaschfladdermus under inflygning mot hål i trädet. Foto: Petter Boman.

Brandts fladdermus eller mustaschfladdermus under inflygning mot hål i trädet. Foto: Petter Boman.

Områden med närhet till lövskog med gamla träd, byggnader, vattenområden och öppet marker är de som har störst potential för fladdermöss. Nio fladdermusarter hittades och nu finns 10 arter noterade i kommunen. Artrikaste platserna var herrgårdsmiljöerna kring Mölnlycke bland annat Råda säteri och Wendelsberg. Även Hindås - Klåddegärde och Högäset i kommunens östra del är särskilt viktiga fladdermuslokaler.

Om fladdermöss

Fladdermöss är däggdjur och i Sverige finns 19 av världens alla 1200 arter. De svenska arterna är anpassade att fånga och äta insekter. Fladdermöss går i dvala under den kalla och mörka årstiden och behöver då övervintringsplatser. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och de kräver särskilt skydd.

Inventeringsrapport Härryda Pdf, 1000.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Fler fynd

Det finns även senare fynd av fladdermöss och på andra platser i kommunen. Fler fynd går att se på Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flera dammar i parken i Wendelsberg är värdefulla jaktmiljöer för fladdermöss. Foto: K Meyer.