Lyssna

Klippan

Naturreservatet Klippan är en riktig gammelskog. Många granar är över 150 år. Steniga stigar och motionsspår löper genom området och fram till resterna av ett gammalt torp med månghundraåriga anor.

Klippan

Den gamla skorstenen används idag som grillplats.

Så hittar du dit

Ligger på väg 529 mellan Hindås och Rävlanda. Busshållplats "Klippan". Informationstavlor som guidar dig i besöket finns uppsatta i utkanten av reservatet.

Klippans naturreservat, utdrag ur naturguidenPDF
Broschyr om Klippans naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen, Klippans naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Emma Nevander, 
Kommunekolog
031-724 62 53
kommunekolog@harryda.se

Logotyp Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Klippans naturreservat finns med i tillgänglighetsdatabasen.