Klippan

Naturreservatet Klippan är en riktig gammelskog. Många granar är över 150 år. Steniga stigar och motionsspår löper genom området och fram till resterna av ett gammalt torp med månghundraåriga anor.

Klippan

Den gamla skorstenen används idag som grillplats.

Så hittar du dit

Ligger på väg 529 mellan Hindås och Rävlanda. Busshållplats "Klippan". En mindre parkeringsplats finns intill väg 529. Härifrån går en grusad stig till grillplatsen. Informationstavlor som guidar dig i besöket finns uppsatta i utkanten av reservatet.

Klippans naturreservat, utdrag ur naturguiden Pdf, 476.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Broschyr om Klippans naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen, Klippans naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.