Bråtaskogens naturreservat

Upplev lugnet i skogen och hör porlande vattendrag. Skogen är belägen tätortsnära från Mölnlycke men erbjuder ändå vildmarkskänsla för besökaren.

Promenad längs stigen.

Stig och grillplats

En blåmarkerad stig på cirka 2 kilometer tar dig runt i naturreservatet. Längs stigen finns en grillplats. En rödmarkerad stig leder till en rastplats i skogen öster om ängen.


Hitta hit

Närmaste busshållplats är Solsten. Parkering för reservatsbesökare finns vid Råda hembygdsförening. Härifrån följer du stigen norrut.

Hålsjöbäcken.