Naturreservat

Ett område med värdefull natur och/eller värden för friluftsliv kan skyddas genom att ett naturreservat bildas. Området blir då skyddat genom miljöbalken. Naturreservatet kan bildas genom länsstyrelsen eller kommunen.

Gallhålan

Foto: Emma Andersson


För varje naturreservat finns ett beslut och en skötselplan för hur området ser ut och ska skötas.

Fler reservat på gång

Länsstyrelsen i västra götalands län arbetar med att bilda naturreservat  i följande områden: 

  • Utökning av Yxsjöns naturreservat
  • Hårssjön - Rambo mosse
  • Maderna - Högaråsmossen
  • Härskogen

Länsstyrelsen, skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Relaterad information

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Gallhålan, Klippan, Rådasjön och Risbohult naturreservat
finns med i tillgänglighetsdatabasen.