Till innehållet

Delsjön-Härskogenkilen

Delsjön-Härskogenkilen är det stora skogs- och sjölandskap som sträcker sig österut från centrala Göteborg, och genom flera kommuner. Här finns mycket natur att upptäcka. Kommunerna längs kilen har kartlagt de natur- och rekreationsvärdena som finns för att kunna möta framtida bebyggelse- och trafikplanering.

Fyll i alternativtext

Göteborgsregionen har en fantastisk tillgång till stora sammanhängande naturområden som sträcker sig ända in till stadsområdet. Dessa kallas de gröna kilarna. En av dessa gröna kilar som sträcker sig genom Härryda kommun kallas Delsjön-Härskogenkilen.

Här har ett pilotprojekt studerat områdets betydelse för människors välbefinnande, biologisk mångfald och kulturhistoria och hur de gröna värdena bidrar till vårt samhälle. Den centrala delen av kilen kallas Härskogen där stora delar är landskapsbildsskyddat. Vildmarksleden löper genom området och det rörliga friluftslivet har en lång tradition.

Beskrivningar om områdets värden finns sammanställt i en projektrapport. Det är underlag i kommunens arbete med att ta tillvara och utveckla regionens grönområden.
Projektrapport för Delsjön-Härskogenkilen Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om projektet via länken nedan
Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-10