Till innehållet

Delsjöns naturreservat

Delsjöområdet är ett av Göteborgsregionens flitigast använda strövområden. Friluftsliv är inte bara härligt − det är nyttigt också. Bättre lekplats finns inte än en vanlig skog. Underbar rekreation för både kropp och själ.

Fyll i alternativtext

Tätortsnära natur

Exploateringstrycket på marken nära tätorter är ofta stort. Grönskan konkurrerar med behovet av bostäder, arbetsplatser och vägar. Men naturupplevelser och friluftsaktiviteter har många välgörande effekter. Ju närmare ett grönområde vi bor desto oftare besöker vi det.

Delsjöområdet ligger centralt i Göteborgsregionen och upptar det nordvästra hörnet av Härryda kommun. Här finns natur inom räckhåll för många människor. Området bjuder på en varierad miljö med hällmarker, barrskog, rishedar, myrmarker och sjöar.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-19