Lyssna

Delsjön-Härskogenkilenn

Delsjön-Härskogenkilen är namnet på det stora skogs- och sjölandskap som sträcker sig från centrala Göteborg österut, genom flera kommuner. Här finns mycket att upptäcka besökaren. Genom ett samverkansprojekt har kommunerna kartlagt de natur- och rekreationsvärdena som finns i området för att kunna möta bebyggelse- och trafikplanering.

Göteborgsregionen har en fantastisk tillgång till stora sammanhängande naturområden som sträcker sig ända in till stadsområdet. Dessa kallas de gröna kilarna. En av dessa gröna kilar som sträcker sig genom Härryda kommun kallas Delsjön-Härskogenkilen. Här har ett pilotprojekt studerat områdets betydelse för människors välbefinnande, biologisk mångfald och kulturhistoria och hur de gröna värdena bidrar till vårt samhälle. Den centrala delen av kilen kallas Härskogen där stora delar är landskapsbildsskyddat. Vildmarksleden löper genom området och det rörliga friluftslivet har en lång tradition.

Beskrivningar om områdets värden finns sammanställt i en broschyr och en projektrapport. Dessa är underlag i kommunens arbete att ta tillvara och utveckla regionens grönområden.
Broschyr Delsjön-HärskogenkilenPDF
Projektrapport Delsjön-HärskogenkilenPDF

Läs mer om projektet via länken nedan
Göteborgsregionens webbplatslänk till annan webbplats