Naturområden

Omslag till naturguiden, länkad till guiden

Naturupplevelser - ja tack! Guide till naturen i Härryda kommun med 20 utflyktsmål.

Smultronställen

I vår kommun finns det fullt med smultronställen. Allt från områden med vildmarkskänsla till odlingslandskap, vattenmiljöer och lövskogar. Broschyren inspirerar till upplevelser och sprida kunskap om vår natur. Packa picknickkorgen och ge dig ut på upptäcksfärd!

Klicka på kartans siffror för att se områden

Naturguidens karta över Härryda kommun, klikcka på siiffrorna för att öppna området som pdf Bråtaskogen Delsjöområdets naturreservat Finnsjöområdet Gallhålans naturreservat Gingsjön och Gisslebäcken Helgered Hindås isälvsavlagring Hårsjön och Rambo Mosse Klippans naturreservat Mölndalsån Pixbo herrgård och dammar Risbohult naturreservat Rådasjöns naturreservat Råstjärnsskogen och Stentjärnarna Stora Håltet Stora Härsjön och Tvärån Storåns dalgång Tahult Wendelsbergs friluftsområde Yxsjön

Kontakt

Logotyp Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

De områdena i kartan som finns med i tillgänglighetsdatabasen:

  • Finnsjöområdet
  • Gallhålans naturreservat
  • Klippans naturreservat
  • Risbohult naturreservat
  • Rådasjöns naturreservat
  • Wendelsbergs friluftsområde