Natur i tätorterna

Olika sorters gröna växter är planterade i ett litet parkliknande område där det finns avskärmningar i rostfärgad metall.

I Härryda kommun finns natur i mer förädlad form i planteringar och anläggningar i våra olika tätorter. I Grön plan, som är en del av kommunens översiktsplan, står visionen om att alla som är i Härryda – både invånare, medarbetare och besökare – ska ha tillgång till trivsam utemiljö, goda grönytor och rekreation av hög kvalitet.

Härryda kommun ligger i ett spännande område mellan stad och landsbygd. Utemiljön är varierad och omväxlande eftersom kommunen är utsträckt över flera klimatzoner i öst-västlig riktning.

Runtom i kommunens tätorter finns förädlad natur i form av planteringar och anläggningar. Våra sommarplanteringar brukar ha olika kreativa teman.

Grönare utemiljö för alla i Härryda kommun

En hög port i cortenplåt öppnar sina dörrar framför ett grönt träd. I förgrunden syns lila blommor.

En del i Härryda kommuns översiktsplan är Grön plan. Den handlar om att alla människor i kommunen ska ha tillgång till

  • trivsam utemiljö
  • goda grönytor
  • rekreation av hög kvalitet

Kommunens medarbetare jobbar därför med fokus på att bland annat platsanpassa, skapa utomhusmiljöer som inspirerar till aktivet och upplevelser, och att vårda och omhänderta de grönytor som finns.

I Grön plan Pdf, 5.7 MB. kan du läsa mer om varje tätort och vad som präglar var och en av dem.

Gröna exempel i Härryda kommun

Här kan du se några exempel på kommunens parker och planteringar. Under bildspelet kan du läsa mer om de fem exemplen som är hämtade från:

  • Mölnlycke å-promenad.
  • Guldsmedsplatsen i Landvetter.
  • Miniparken utanför mataffären i Hindås.
  • Plantering vid konstverk i Hällingsjö.
  • Plantering vid välkomstskylten i Rävlanda.

Mölnlycke: Vatten, färg och form. Härryda kommun arbetar både kreativt och medvetet med planteringar i tätorternas kärnor. Sommarplanteringarnas regnbågstema 2018 hänger ihop med folkfesten Europride. Planteringarna på bilden hänger längs Mölndalsån i centrala Mölnlycke. Många människor uppskattar att vara nära vatten. Härryda kommun arbetar i ett pågående projekt med att upprusta promenadstråket längs Mölndalsån som rinner genom Mölnlycke, både för att ån ska klara av större regnmängder i framtiden och för att grönområdet steg för steg ska utvecklas och bli ett stråk för både människor och natur.

Landvetter: På Guldsmedsplatsen kan du sitta i solen, se och lyssna på det rinnande konstverket, titta på den aktuella utställningen eller utmana några kompisar i Fia med knuff.

Hindås: Mitt i Hindås kan du slå dig ner i en mini-park och ta det lugnt och betrakta skulpturerna Jordekvinnan och Eldmannen av konstnären Torbjörn Hahne.

Hällingsjö: Där Garverivägen möter Hällingsjövägen står det slingrande konstverket Hemväg. Det har sällskap av en rhododendronplantering och vidsträckt ek som är upplyst när mörkret infaller. Här har du fin utsikt över Gingsjön.

Rävlanda: Plantering vid Välkomstskylt. En sådan här välkomstskylt med perennplanteringar intill välkomnar boende och besökare i både Rävlanda, Hindås och Hällingsjö.

Kontakt

Lovisa Gustafsson,
tf parkmästare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
lovisa.gustafsson@harryda.se